ណៃយ៉ា ១
ហ្រ្វាំងដែកសន្លឹក Magnabend អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតរូបរាងដែលបិទជិតដែលមិនអាចទៅរួចនៅលើហ្វ្រាំងដែកប្រពៃណី។អ្នកអាចពត់ដែក អាលុយមីញ៉ូម ទង់ដែង និងផ្លាស្ទិច ក្នុងចំណោមសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត។បើកលទ្ធភាពស្ទើរតែគ្មានដែនកំណត់!

ប្រអប់ម៉ាញេទិក និងប៉ានហ្វ្រាំង 650E